Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

Luottamusmiehet

Luottamusmies edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöä (JUKO ry) ja siihen kuuluvien liittojen jäseniä työpaikoilla. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän säädösten ja kaupungin sopimusten noudattamista työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä ja toteuttamassa yhteistoimintaa sen kaikilla tasoilla.

Helsingin lastentarhanopettajat ry:n jäsenet voivat kääntyä omien luottamusmiestensä puoleen kaikissa työelämän kysymyksissä.

Pääluottamusmies
 • Merja Winter
 • +358 50 5226723

Varapääluottamusmies, päivähoidon esimiesten ja asiantuntijoiden luottamusmies
 • Ari-Jukka Luhtavaara
 • +358 40 5469756

Lastentarhanopettajien ja muun hoito- ja kasvatushenkilöstön, sekä leikkipuistohenkilöstön luottamusmies
 • Anna Saario

Erityislastentarhanopettajien luottamusmies
 • Taina Koivula
 • +358 50 5637859

Päivähoidon esimiesten ja asiantuntijoiden varaluottamusmies
 • Kirsti Alanko
 • 09-31041513

Lastentarhanopettajien ja muun hoito- ja kasvatushenkilöstön, sekä leikkipuistohenkilöstön
 • Taavi Kervinen
 • 09-31032951

Erityislastentarhanopettajien varaluottamusmies
 • Liisa Lattu
 • +35840 3343041