Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

Luottamusmiehet

Luottamusmies edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöä (JUKO ry) ja siihen kuuluvien liittojen jäseniä työpaikoilla. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työelämän säädösten ja kaupungin sopimusten noudattamista työpaikalla. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä ja toteuttamassa yhteistoimintaa sen kaikilla tasoilla.

Helsingin lastentarhanopettajat ry:n jäsenet voivat kääntyä omien luottamusmiestensä puoleen kaikissa työelämän kysymyksissä.

Pääluottamusmies
  • Merja Winter
  • 09310 43972

Varapääluottamusmies, päivähoidon esimiesten ja asiantuntijoiden luottamusmies
  • Ari-Jukka Luhtavaara
  • 09310 20033

Lastentarhanopettajien ja muun hoito- ja kasvatushenkilöstön, sekä leikkipuistohenkilöstön luottamusmies
  • Maria Patteri

Erityislastentarhanopettajien luottamusmies
  • Liisa Lattu
  • 09310 32932

Päivähoidon esimiesten ja asiantuntijoiden varaluottamusmies
  • Kirsti Alanko
  • 09310 41513

Erityislastentarhanopettajien varaluottamusmies
  • Ursula Vasama