Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Johdanto

Helsingin Lastentarhanopettajat ry, eli Hela, on vuonna 1929 perustettu yhdistys. Helsingin Lastentarhanopettajilla on lähes 1400 jäsentä. Yhdistyksen jäseniä ovat lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat sekä muissa varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävissä toimivat. Yhdistyksen tavoitteena on valvoa jäsentensä työn teon edellytyksiä, työhyvinvointia ja palkkakehitystä. Yhdistyksen edunvalvontatyö on pitkäjänteistä ja vastuullista, ja sitä tehdään vuorovaikutuksessa eri opetus- ja kasvatusalan toimijoiden, virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa. Hela toimii myös tiiviissä yhteistyössä luottamusmiesten ja työsuojelun kanssa.

Yhdistyksen organisaatio

Yhdistyksen hallitus, työvaliokunta ja työryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Kokouksiin kutsutaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijajärjestö Ebe ry:n edustaja, jolla on henkilökohtainen varajäsen sekä hallitukseen kuulumattomat luottamusmiehet, valtuutetut ja toimihenkilöt.

Hallituksen kokouksien esityslistat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri, tiedottaja ja lakkopäällikkö. Yhdistyksen työryhmiä ovat esimiesjaosto, vaikuttamistyöryhmä sekä varhaiskasvatus- ja virkistystyöryhmä. Hallitus nimeää tarvittaessa muita työryhmiä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n luottamusmiehistä, varaluottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista koostuva edunvalvontatyöryhmä (Edu) hoitaa edunvalvontaan ja yhteistoimintaan liittyviä asioita.

Yhdistyksellä on edustaja Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) hallituksessa sekä edustajia LTOL:n sekä OAJ:n valtuustoissa. Yhdistyksen jäseniä toimii myös LTOL: n työryhmissä Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) toimikunnissa sekä OAJ Pääkaupunkiseudun Alueyhdistyksessä ja sen LTOL-jaostossa. Yhdistys toteuttaa kattojärjestö OAJ:n ja sen valtakunnallisen piirin LTOL: n tavoitteita paikallisessa toiminnassa.

Yhdistyksellä on toimiva lakko-organisaatio. Jokaiseen päiväkotiin, jossa yhdistyksellä on jäseniä, nimetään yhteysopettaja. Yhdistyksellä on jokaisella varhaiskasvatusalueella yhteysesimies.

1) Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa korostuu lastentarhanopettajan osaaminen ja vastuu

2) Jäsenpalvelu ja jäsenpito

3) Viestintä

4) Yhdistyksen toimintamahdollisuudet on turvattu