Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

20

syyskuuta

Esimiesten jäsenilta

Hyvä varhaiskasvatuksen esimies ja varajohtaja,

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön elokuun alussa. Siinä linjataan mm. opettajan pedagoginen vastuu ja minimitaso, jonka puitteissa varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee toimia. Tämä tuo haasteita myös varhaiskasvatusyksiköiden esimiehille, jotka johtavat toimintakulttuurin muutosta ja mahdollistavat pedagogisen toiminnan suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin.

Helsingin Lastentarhanopettajat järjestää esimiehille (myös pph ohjaajat) ja varajohtajille jäsenillan keskiviikkona 20.9.2017 klo 17-19 Akavatalolla (Kellosilta 7, 00520 Helsinki)

Tule keskustelemaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuden johtaja Satu Järvenkallaksen sekä aluepäällikkö Antti Lehto-Raevuoren kanssa miten esimies voi tukea varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa.

Tarjolla on pientä iltapalaa.

Ilmoitathan osallistumisen yhteydessä mahdolliset ruokarajoitteesi viimeistään 13.9. osoitteeseen

Ilmoittautumisen yhteydessä voi myös lähettää kysymyksiä, joihin toivotte palvelukokonaisuuden johdolta vastauksia.

Tervetuloa!