Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

24

syyskuuta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tapaaminen

Helan edustajat tapaavat kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseniä sekä virkamiesjohtoa yhdessä muiden Helsingin opettajaryhmien ammattiyhdistysten kanssa.

Tapaamisessa yhdistyksillä on mahdollisuus kertoa ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista sekä jäsenistönsä huolenaiheista.