Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

10

toukokuuta

Keltojen jäsentapaaminen

Hela järjestää tapaamisen kelto-jäsenilleen keskiviikkona 10.5. klo 16 Akavatalolla
Kellosilta 7.

Keskustelun aiheina ovat mm. TVA ja uusi toimiala. Tapaamisessa mukana myös
pääluottamusmies Merja Winter, eltojen luottamusmies Taina Koivula ja
varaluottamusmies Liisa Lattu.