Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

16

maaliskuuta

Valtakunnallinen varhaiskasvatuspäivä

Lastentarhanopettajaliiton kaksivuotisena teemana on Pedagogiikan aika. Valtakunnallinen Varhaiskasvatuspäivä on teemavuosien tärkeimpiä ja näkyvimpiä tapahtumia. Tämän vuoden varhaiskasvatuspäivän aiheena on Vasu 2.0 --– Mitä nyt tapahtuu.

Suomessa otetaan elokuussa 2017 ensimmäistä kertaa käyttöön Opetushallituksen laatima ja velvoittava Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Päiväkodit ovat historiallisessa käännekohdassa. On siis paikallaan kysyä, mitä nyt tapahtuu?

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet viitoittavat vahvasti toimintaa päiväkodeissa. Perusteet määrittelevät varhaiskasvatuksen suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Pedagogisen toiminnan merkitystä kaikessa päiväkodin toiminnassa tulee nyt korostaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vahvistavat lastentarhanopettajan pedagogista kokonaisvastuuta päiväkotiryhmissä ja lasten henkilökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta päiväkodeissa vastaa lastentarhanopettaja.

Varhaiskasvatuspäivän materiaalien sisältöön voit tutustua tarkemmin LTOL:n verkkosivuilla, josta materiaalit ovat myös tulostettavissa. Materiaalit löytyvät kohdasta Julkaisut - Varhaiskasvatuspäivä 2017.