Helsingin Lastentarhanopettajat Ry

OAJ valtuutetut

Jäsenten valitsema valtuusto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa. Valtuustoon valitaan vaalipiireittäin 150 varsinaista jäsentä ja 150 varajäsentä.

Paikat määräytyvät valtakunnallisten vaalipiirien kesken niiden jäsenmäärien suhteessa. Valtuuston kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kolmella opiskelijayhdistyksen ja yhdellä senioriyhdistyksen edustajalla.

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kaksivuotiskaudeksi.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Vuoden 2014 vaaleissa pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajayhdistykset perustivat vaaliliiton ja moninkertaistivat paikkamääränsä.

Helsingin valtuutetut

Helsingin varavaltuutetut